VIZIUNEA

Educaţia este dobândirea artei de a utiliza cunoştinţe.

Să ne dăm toată silinţa să facem din copil un om şi un carater!

 

MISIUNEA

Principala noastră preocupare este de a ajuta elevul să se construiască pe sine la vârsta şcolară când are loc lărgirea raporturilor dintre copil şi realitatea înconjurătoare prin:

 

·         crearea unui mediu liniştit unde primează calmul şi buna dispoziţie;

·         sprijinirea independenţei, dobândirea capacităţii de decizie şi asumarea responsabilităţilor;

·         considerarea nevoilor afective ale elevului;

·         menţinerea unei permanente colaborări familie – școala, pentru asigurarea reuşitei şcolare;

·         stimularea elevilor în a-şi urmării propriul drum prin manifestări, deprinderi şi acţiuni

 

.