NOU !!!!

   Simulare Evaluare Națională clasa a VIII-a 2018

Luni,  5 martie -  Limba și literatura română

Marți, 6 martie -  Matematică

      Elevii claselor a VIII-a se vor prezenta la școală în intervalul 8.00-8.30, când este permis accesul acestora în sălile de examen. Examenul începe la ora 9.00 . Listele cu repartizarea pe clase sunt afișate la avizierul școlii.

DOCUMENTE

Ordinul privind aprobarea metodologiei programului "Şcoală după şcoală"

Lista tuturor funcțiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice  conf.art 33 Leg.153 2017

Anexa acord parteneriat şcoală-părinţi secundar inferior

Anexa contract parteneriat şcoală-părinţi primar

Metodologia programului "Şcoală dupa şcoală"